0998-1114171
تماس با ما در ساعات اداری
کاربر

تومان سپرده آزاد

وبلاگ

1399/02/25
نسخه دوم سایت نام رونمایی شد

این نسخه با تغییراتی همراه بوده که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم

1398/12/01
سیستم هشدار زمان پایان مزایده

سرویس هشدار دهنده زمان پایانی مزایده

1398/11/14
تغییر در نحوه‌ی سیستم افزایش زمان مزایده‌

تغییر در نحوه‌ی سیستم افزایش زمان مزایده‌

1398/10/20
نکات مهم درباره زمان‌بندی مزایده

نکته‌های مهم درباره مدیریت زمان‌بندی مزایده

1398/10/01
آموزش درج مزایده

آموزش درج مزایده در سایت نام

در حال اتصال به سرور نام