0998-1114171
تماس با ما در ساعات اداری

جدیدترین مزایده‌ها

بدون پیشنهاد
0 نفر شرکت کننده
0 پیشنهاد
قیمت پایه: 150000
زمان باقیمانده
 • ساعت
 • دقیقه
 • ثانیه

BazSazi.ir

بازسازی
خدماتی
بدون پیشنهاد
0 نفر شرکت کننده
0 پیشنهاد
قیمت پایه: 3500000
زمان باقیمانده
 • ساعت
 • دقیقه
 • ثانیه
بدون پیشنهاد
0 نفر شرکت کننده
0 پیشنهاد
قیمت پایه: 500000
زمان باقیمانده
 • ساعت
 • دقیقه
 • ثانیه

InInternet.ir

در اینترنت چه خبره؟
خدماتی
بدون پیشنهاد
0 نفر شرکت کننده
0 پیشنهاد
قیمت پایه: 144000
زمان باقیمانده
 • ساعت
 • دقیقه
 • ثانیه
بدون پیشنهاد
0 نفر شرکت کننده
0 پیشنهاد
قیمت پایه: 100000
زمان باقیمانده
 • ساعت
 • دقیقه
 • ثانیه
بدون پیشنهاد
0 نفر شرکت کننده
0 پیشنهاد
قیمت پایه: 100000
زمان باقیمانده
 • ساعت
 • دقیقه
 • ثانیه

آموزش شرکت در مزایده و ایجاد آن
آموزش شرکت در مزایده و ایجاد آن

مراحل شرکت در مزایده

مرحله اول
تکمیل پروفایل باید اطلاعات مورد نیاز را در پنل تکمیل کنید. اطلاعات فردی

 • اطلاعات فردی
 • اطلاعات هویتی
 • اطلاعات محل سکونت
 • اطلاعات بانکی

مرحله دوم...

مرحله سوم...

مرحله چهارم...

مراحل ثبت مزایده

مرحله اول
تکمیل پروفایل باید اطلاعات مورد نیاز را در پنل تکمیل کنید. اطلاعات فردی

 • اطلاعات فردی
 • اطلاعات هویتی
 • اطلاعات محل سکونت
 • اطلاعات بانکی

مرحله دوم...

مرحله سوم...

مرحله چهارم...

وبلاگ
1399/02/25
نسخه دوم سایت نام رونمایی شد

این نسخه با تغییراتی همراه بوده که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم

1398/12/01
سیستم هشدار زمان پایان مزایده

سرویس هشدار دهنده زمان پایانی مزایده

1398/11/14
تغییر در نحوه‌ی سیستم افزایش زمان مزایده‌

تغییر در نحوه‌ی سیستم افزایش زمان مزایده‌