• Nam.ir
  • |
  • آژانس خرید و فروش دامنه‌های اینترنتی
0998-1114171
تماس با ما در ساعات اداری
کاربر

سوالات متداول

برای درج یک مزایده جدید شما باید به میزان ۱۰ درصد از قیمت پایه خود، سپرده پرداخت نمایید. توجه داشته باشید سپرده‌ها بعد از تعیین تکلیف مزایده به حساب کاربری شما برگشته و قابل استرداد است.

برای ثبت پیشنهاد فقط کافی‌است یکبار مبلغ سپرده مورد نظر را پرداخت کنید. با پرداخت سپرده در یک مزایده، به صورت نامحدود می‌توانید پیشنهاد ثبت کنید ولی برای مزایده جدید نیاز است سپرده جدید واریز نمایید. به طور کلی هر مزایده سپرده مخصوص به خود را دارد.

در صورت عدم همکاری مزایده‌گذار، سپرده وی ضبط و کاربری وی مسدود خواهد شد. از مبلغ ضبط شده بخشی به برنده تعلق خواهد گرفت.

وقتی زمان مزایده از دقیقه ۶ عبور کند، با هر پیشنهاد مجدد تایمر به ۶ دقیقه برمی‌گردد.

اگر قیمت نهایی فروش از 0 تا 200.000 تومان بود حق‌العمل سایت نام 25 درصد محاسبه می‌شود. اگر قیمت نهایی فروش از 200.001 تا 1.000.000 تومان بود حق‌العمل سایت نام 20 درصد محاسبه می‌شود. اگر قیمت نهایی فروش از 1.000.001 تا 5.000.000 تومان بود حق‌العمل سایت نام 15 درصد محاسبه می‌شود. اگر قیمت نهایی فروش از 5.000.001 تومان به بالا بود حق‌العمل سایت نام 10 درصد محاسبه می‌شود.

سپرده کاربرانی که دسترسی آنها به هر دلیلی مسدود شود، ضبط شده و به هیچ عنوان مبلغی عودت داده نمی‌شود.

در صورتی که سپرده کاربر آزاد باشد، امکان درخواست استرداد سپرده را خواهد داشت. بعد از ثبت درخواست استرداد، به مدت ۴۸ساعت کاری مبلغ به حساب ثبت شده در پروفایل کاربری عودت داده می‌شود.

شماره حسابی که در بخش پروفایل کاربری وارد می‌کنید حتما باید به نام خود شما باشد. در صورت مغایرت امکان واریز وجه وجود نخواهد داشت.

با توجه به اینکه ممکن است افراد با اسامی اشخاص دیگری دامنه ثبت نمایند، امکان فروش دامنه‌هایی که به نام دیگران است مشکلی ندارد. توجه داشته باشید که تمامی مسئولیت فروش یک دامنه با شخص مزایده‌گذار خواهد بود. همچنین در صورتی که پس از فروش امکان انتقال به هر دلیلی وجود نداشته باشد، سپرده مزایده‌گذار ضبط خواهد شد.

خیر. پس از ثبت مزایده یا ارائه پیشنهاد امکان لغو مزایده یا لغو پیشنهاد وجود ندارد.

در حال اتصال به سرور نام